BIRO ZA PROJEKTOVANJE NOVI SAD

BIRO ZA PROJEKTOVANJE

SC Dom Projekt

Biro za projektovanje, SC Dom Projekt | Xviler © Design. Novi Sad

Biro za projektovanje Construction design bureau

Srpski

English

biro za projektovanje biro za projektovanje novi sad

Projekti

Navedenu referencu za objekte, zaposleni u SC Dom Projektu su sticali i doneli na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u projektovanju i nadzoru objekata od državnog značaja.

Nadzor na izgradnji

- Gazela - autoput E-75, kroz beograd. Sanacija i    rekonstrukcija mosta preko Save (crveni Fidic)

- Obilaznica oko Beograda, Lot 5. Izgradnja 3 mosta

 (žuti Fidic)

- Žeželjev most - Željezničko drumski most preko Dunava   (žuti Fidic)

- Borova Glava - Uvac, izgradanja 7 mostova na dužini oko   7km. (žuti Fidic)

- Novi Sad - Horgoš, deonica od 28+000,0 do 38+000,0km

Potporni zidovi, Zlatibor Borova Glava - Uvac, Zlatibor Obilaznica oko Beograda bez naziva

Mostovi

Potporni zidovi

Zelena energija

Nadzor na izgradnji

Napomena:

- Glavni projekat autoputa E-75 Novi Sad-Horgoš

- Glavni projekat autoputa E-75, Lot 1.1 – zona Novi Sad

- Glavni projekat obilaznice oko Subotice - Y krak

- Idejni i Glavni projekat  mosta na reci Đetinja-Užice

- Generalni i Idejni projekat dionice magistralnog puta na    potezu Tivta od Gradiošnice do Opatova, dužine L=6.5km

- Glavni projekat potpornih zidova na autoputu Beograd-    Južni Jadran, deonica Obrenovac-Ub

- Glavni projekat portala za nošenje saobraćajne    signalizacije na autoputu E-75 Novi Sad-Horgoš

Share via e-mail
Share on Facebook

WEB Hosting :